Dövmelerde Yılan Simgesi | 35 SKİN ART TATTOO

Dövmelerde Yılan Simgesi

Dövmelerde Yılan Simgesi

Dövmelerde Yılan Simgesi

derin anlamlı dövmeler-gül dövmesi anlam- dövmeler ve anlamları-yılan dövmesi anlamı-yalnızlık dövmesi-papatya dövmesi anlamı-anlamlı dövmeler-at dövmesi anlamı-anlamlı minimal dövmeler-koi balığı dövmesi anlamı-sembolik dövmeler ve anlamları-güneş dövmesi anlamı-minimal dövmeler ve anlamları-martı dövmesi anlamı- dövmeler ve anlamları-geyik dövmesi anlamı-dövmeler ve anlamları-gül dövmesi anlam- dövmelerin anlamları-kuş dövmesi anlamı-semboller ve anlamları dövme-aslan dövmesi anlamı-mitolojik dövmeler ve anlamları-kırlangıç dövmesi anlamı-mistik semboller ve anlamları-kelebek dövmesi anlamı-tılsım sembolleri dövmeler ve anlamları-melek dövmesi anlamı-ezoterik semboller ve anlamları-baykuş dövmesi anlamı-bilinçaltı sembolleri ve anlamları-yılan dövmesi anlamı-derin anlamlı dövmeler-yılan dövmesi anlamı- dövmelerin anlamları-kuş dövmesi anlamı-semboller ve anlamları dövme-aslan dövmesi anlamı-mitolojik dövmeler ve anlamları-kırlangıç dövmesi anlamı-mistik semboller ve anlamları-kelebek dövmesi anlamı-tılsım sembolleri dövmeler ve anlamları-melek dövmesi anlamı-ezoterik semboller ve anlamları-baykuş dövmesi anlamı-bilinçaltı sembolleri ve anlamları

Dövmelerde Yılan Simgesi

Hem batı hemde doğu kültürlerinde yılan motifi destanlarda, efsanelerde, yazıtlarda ve duvar motiflerinde sıkça yer alır. Hatta yılan sembolu bilinen en eski semboller arasındadır. Yılan motifi yazılı buluntulardan bile önce varlığı tespit edilmiş bir şeydir. Kültüre, coğrafyaya, iklime ve dinlere göre yılan düşman yada dost bazende olumlu yada olumsuz durumlar şekilde tasvir edilmiştir. Yılanın falik görüntüsü nedeniyle üretkenlik, cinsel sağlık anlamlarında da kullanıldığı görülmüştür. Zehirli yıllanların yaygınlığı nedeniyle, zehir, ilaç ve sağlık gibi simgesel anlatımlardada yerini almıştır. Bu sayede ölümü ve yaşamı simgelemektedir. Bazı efsanelerde yılan ısırığı veya yılan zehiri ölüm ve yaşam temsili anlatımlarında yeralmakta.  Bu ikili sayesinde yılan yeraltı dünyasının bir sembolü olmuştur.

Yılanın bilgelik ve akıllılığın simgesi olması çok uzun zaman öncesine dayanır. Çok eski medeniyet efsanelerinde yılan (veya sürüngen), gezegenlerin oluşumunu sağlayan olarak belirtilmiştir. Millattan önce 1600 yılları civarında Mısır medeniyetinde yeralan bir efsanedeki anlatımda sağ kalmak için kendi kendini yiyip hayatta kalmayı devam ettiren ve bunu bir devir daim olarak yaparak kendini tüketen ama bir yandan da yenileyen yıllan anlatılmaktadır. Bu fikir sonu olmamanın, bir bitiş olmadan sürekli devamın, sonsuzluğun simgesidir.

Yunan mitolojisinde sürüngen, Ay Tanrıçası ile ilişkilendirilmiştir. Bir dişi sembol olarak yılan, insanlığa bilgelik getirildiği anlatılmıştır. Başka kültürlerde de gizem, ölüm ve yaşam tanrısı olarak simgelenmiştir. Hint kültüründe yılan mesheplerinde, üretkenliğin ve kehanetin tanrısı olarak tapınılmıştır. Kundalini Yoga'da yılan insanın omurgasından kasılarına uzanan bir varlıktır ve cinsellik merkezinden yükselmeye hazır, daha yüksek bir bilinç seviyesinin kontrolü altında olan hizmetkar olarak nitelendirilmiştir. Amerikanlarda bir çok efsanede, yeraltında, hem öteki dünyanın kapılarını koruyan, hemde bu dünyadaki insanlara yardım eden yılan insanlar olduğuna yer verilmiştir. Bu efsanelerin çoğunda yılan kış zamanında yeraltına çekilip uyuması ve derisini döküp yenilenmesi konusu sıklıkla yer verilmektedir.

Bir veya iki yılanın bir sopa etrafında birbirine dolanmış halindeki sembolü tıbbi uzmanlığı anlatır ve bu Yunan mitolojisi dönemlerine dayanır. Asclepius, şifa tanrısı, bir yılanın, diğer yılanı bitkilerle tedavi ettiğine şahitlik etmiştir, böylelikle tıb ve şifacılık doğmuştur. Çin kültüründeki zodyakta yılan 12 hayvanın içinde yeralmaktadır ve o burç altında doğanlara bilgelik, çekicilik ve romantizmde zengilinlik kazandırıp, kibir ve tembelliğe karşı eğilip kaçınmayı sağlayacağı inanılmaktadır.

İnsanlar yılanın deri değiştirmesine hayranlıkla bakmaktadır ve onlar için yeniden doğma, sonsuz döngü ve ölümsüzlük sembolü olmuştur. Bazı kültürlerde yılan nehir muhafızı, yada kuyularda yaşayan yılan ruhu olarak bulunmaktadır. Avusturalya aborjinlerinde dev gökkuşağı yılanı yaratımın simgesi, Afrikada ise kaya pitonları kutsal satılmaktadır. Eski Azteklerin kültürlerinde ve inanışlarında Quetzalcoalt denilen tüylü bir yılan bulunmaktadır ve hayatın efendisi sıfatıyla tapınılmaktadır. Lakin güncel inanışlarda yılan Adem ve Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olan, insanlığın başına bela olmuş bir simge haline gelmiştir

En zehirli iki yılan kutsal olarak görülmektedir; çıngıraklı yılan ve kobra yılanı. Tüm kobralar arasında da kral kobra, sürüngenler arasındaki en zehirli tür olarak hüküm sürektedir. Kobra tehdit altında olduğunu farkettiğinde boğazını düzleştirip genişletir, kendisine özgü korkutucu bir görünüme sahip olur. Hint kültürlerinde kobra kutsaldır ve gücü simgeler. Evlerin yakınlarında görülen kobra iyiye alamet olarak değerlendirilir. Fare gibi zararlı türlerin bir numaralı düşmanı olduğundan dolayı buda çok aykırı bir durum olarak düşünülemez.

Mısırda da kobra kutsal olarak görülür ve bazı tanrıları temsil eder. Kleopatra hep engerek ile bağdaştırılmıştı fakat kendi canını alırken kobra yılanı kullanmıştı. Bunun sebebi kobranın ölümden sonraki yaamla ilişkilendirilmesi olabiir. Tutankhamen'in mezarında bir kobra yılanı bulunmuştu, bunun mezarı koruyan bir simge olabileceği düşünülmektedir.

Eski amerikan yerlilerinde ise yerel çıngıraklı yılanı kudret ve üretkenlik anlamlarına gelir. Yıldırım hızında atılabilmesi ona yağmurun toprağa girmesi ve hayatı getirmesi ile bağdaştırmıştır. Erkeksi bir sembol olarak düşünülmektedir, ama bir yandan da ölümü ve dönüşümü simgeler. Nihayetinde onun zehiri hayatı ölüme çevirebildiğinden dolayı, insanlarıda bu dünyadan alıp, başka bir dünyaya götürmek amacıyla bu dünyanın kıyısına taşıdığı inanılır. Bazı durumlarda yılan uygun görürse kişiyi bu düyaya geri getirir. Malum ki çıngıraklı yılanın zehiri her zaman öldürmez.

Dövme tasarımlarında ise yılan, doğal veya doğaüstü gücü, üretkenliği, yenilenmeyi ve bilgeliği simgeler. Spesifik olarak batı kültürlerinde yılan kadınsı cinsel gücü de simgeler. Adam ve Havva hikayesindeki yılan bilinçlerden de çok uzak kalmamıştır. Yılan dövmesinin asırlar boyunca çok popüler bir dövme simgesi haline gelmesinin sebebi dövme sanatçısının, yılanı diğer dövme elementleri ve simgeleriyle kolayca harmanlayabilmesi, görselin akıcı olması ve dinamik biçimlerle insan vücudunun çekici yanlarını estetik bir şekilde belirginleştirebilmesi başlıca sebeplerden birkaçıdır. Genelde bir yılan dövmesinin kolu veya bacağı sarması, omuzdan veya göğüs arasından sarkması kadar kışkırtıcı ve seksi bir çalışma kolay kolay yakalanamaz.

Eğer yılan motifli bir dövme düşlüyorsanız sitemizin iletişim bölümünden bize telefon veya email yoluyla ulaşabilir yada stüdyomuza gelip bir kahve eşliğinde hayalinizi ve fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Eminiz ki hayallerinizdeki dövmeyi gerçeğe dönüştürebiliriz.

Telefon
WhatsApp