Piercing Videosu


 


0 532 627 23 36

Taksit İmkanı!

 

Dövme Videosu


Kartal dövmeleri tipik bir erkek dövmesidir ve hemen hemen bütün dövme sitillerinde bulunmaktadır. Özellikle kartalın Amerikan dövme kültüründeki yerinin önemi tartışılamaz. Çok miktarda askeri ve vatanseverlik temalarının bulunduğu dövmelerde kullanılmıştır.

Kartal çok eski bir semboldür, genelde güneş ifadesi olarak kabul görür. Yunanlarda ve Perslerde kartal güneşten dolayı kutsal sayılırdı. Mısırlılarda ise Ah, Horus, ve Kopts Ahom ismi altnda kartala taparlardı. Yunanlar tarafında kartal Zeus tarafından belirtilmiş kursal amblem olarak bilinir ve en yüksek kutsal canlı olarak kabul edilirdi.

Kartalın en yüksek dağların tepelerinde uçması, en derin vadilerden hızla geçmesi, onu özgür ruhun en rakipsiz simgesi haline getirdi. Eski Yunan senatolarından anadolu uygarlıklarına, avrupa ülkelerinden amerikan hükümetine kadar bir çok yerde simge olarak kabul edildi.

Eski efsanelerde ve mitolojilerde kartal güneş tanrısı olarak bilinir ateş ve su elementleriyle gücü ve ışığı sembolize eder. Kartal, ruhani güç ve cesaretin simgesidir, yıldırım veya şimşekle kullanıldığında korkusuzluğu, yılan ile birlikte kullanıldığında çatışmayı simgeler.

Aslan nasıl ki yerlerin, toprakların kralı olarak biliniyorsa, kartalda gökyüzünün hakimi, sahibi olarak bilinir. Buda onu tarih içinde çoğu askeri ve siyasi liderin, savaşçının ve imparatorun kullandığı bir sembol haline getirmiştir. Sadece dünya üzerinde değil, ruhani dünyadada yerini almıştır kartal. Kartal, hızın fiziksel bir ispatı, ışığın, farkındalığın ve gücün simgesidir. Kartal tüm soylu görkemli şeylerin temsilcisiydi. Krallar ve imparatorlar, askeri giysilerinde her zaman mutlak güç üstünlüğünü simgelemek amacıyla kartal motifi kullanırlardı. Ama onun en özgün özelliklerinden birisi olan tek eşliliğin simgesi olarak da gören hükümdarlar ve mitolojik tanrılar vardı.

İskandinavya efsanelerinden birinde kartal tanrı Odin ile bağdaştırılmış, bilgeliği ve ışığı temsil ederdi. Yunanlar ve Persler, kartalı güneşe adanmış olarak kutsal görürlerdi. Kadim Mısır medeniyetinde kartal Ah olarak bilinen ve Ahom ile iniltili olan kutsal bir kuş olarak bilirlerdi. Avrupa mitolojik önde gelen din adamlarında da kartal herşeye kudreti yeten ve en yüksekteki yerlerden insanları koruyup kollayan anlamına gelirdi. Aztek savaşçıları güçlerini cennetlerin en güçlü kuşundan alırdı ve imparatorları kendilerini tüylerden hazırlanmış giysilerle giydirirdi, eski Amerika- Meksika medeniyetlerinde kartal bitki örtüsünün tanrısı demekti.

Yerli Amerika / Kızılderili medeniyetlerinde ise kartal şimşek kuşu idi ve tüylerinin baba güneşe duaları taşıdığına inanırlardı. Kızılderili erkeklerine tüyü veren kadınlarıydı, güvenliği, gururu, ve ilişkilerindeki arkadaşlığı simgelerdi.

Kartal'ın askeri simgesellikte binlerce yıllık geçmişi avrupanın savaş meydanlarına kadar uzanmıştır. Roma lejyonları kanatlarını açmış gümüş kartal simgeli bayrak altında savaşırlardı. Dokuzuncu yüzyılda imparator Charlemagne iki kafalı kartal simgesini oluşturdu, kartalık bir kafası German imparatorluğuna, diğer kafası ise kutsal Roma imparatorluğuna çevrilmiş olarak simgelenmişti. Hıristiyan hükümdarlığının birliği temsil eidlmişti. Evangelist John'un kartal simgesi vardı. Uyanık kalma ve tetikte olmanın simgesi olarak kullanılmıştı. Dolayısıyla haçlılarda da karanlığa doğan zafer güneş ışığı simgesiyle kullanılmıştı. Yakın tarihte avrupa savaşlarında Cermen Kartalı Nazi Almanyası'nın korku saçan simgesi olarak kullanılmıştı.

Kartal günümüzde spor klüplerini, özgürlüğü, gücü, ışığı simgelemek için dövmelerde kullanılmaktadır.

Eğer sizde kartal motifli dövme yaptırmak isterseniz sitemiz iniletişim bölümünden bize telefon veya email yoluyla ulaşabilir yada stüdyomuza gelip bir kahve eşliğinde hayalinizi ve fikirlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Eminiz ki hayallerinizdeki dövmeyi gerçeğe dönüştürebiliriz.


Hızlı Arama!
Yukarı Çık